DRC - Datenbank, Ausgabe am 24.07.2024 13:43

Name Berryroam Tulip
ZB-Nr. KC AJ01971501
gew. am 2.4.2008
Geschlecht Hündin
Eltern Dipplelodge Raven of Riversway X 
Berryroam Zinnia
Ahnentafel Ahnentafel-Anzeige
HD/ED ?; ?,?
Titel/Prüfungen VPS+F, Prfg.m.leb.Ente(VPS)
Besitzer    
Züchter  
Hinweis TAUGL. F. JAGDL. LZ
Bemerkungen DGStB-Nr. B997(mFu)