DRC - Datenbank, Ausgabe am 28.11.2020 06:45

Name Clockburn Clooneen
ZB-Nr. KC X3301901X03
gew. am 12.5.1997
Geschlecht Rüde
Eltern Greenfoot Rum X 
Clockburn Commotion
Ahnentafel Ahnentafel-Anzeige
Nachkommen Nachkommen-Anzeige
HD/ED Hüften = B1
Ellbogen rechts = frei, links = frei
Augen RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 27.09.07
Titel/Prüfungen Dän.-Ch., Dän.-F.T.-Ch., Dän.-Arb.-Ch., F.T. Brugspr. Markpr.B+A(beg.,aben., vind.kl) div. Workingtests(O)
Besitzer    
Züchter  
Hinweis TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ
Bemerkungen DKK 22594/97