DRC - Datenbank, Ausgabe am 06.08.2020 02:31

Name Golden Sunlight's Fancy Man Blues
ZB-Nr. GRC 17/0693
gew. am 21.12.2017
Geschlecht Rüde
Eltern Kahn-Canary English Man X 
Golden Sunlight's Annie Get Your Gun
Ahnentafel Ahnentafel-Anzeige
HD/ED ?; ?,?
Besitzer    
Züchter