DRC - Datenbank, Ausgabe am 23.07.2024 20:04

Name Stoatshead Finley
ZB-Nr. 1520021
gew. am 5.10.2015
Geschlecht Rüde
Eltern Brindlebay Heron of Vilendal X 
Stoatshead Alva
Ahnentafel Ahnentafel-Anzeige
HD/ED Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2)
Ellbogen rechts = frei, links = frei
Befunde EIC: über Erbgang frei, SD2: über Erbgang frei, HNPK: über Erbgang frei
Zahnstatus oB
Titel/Prüfungen APD A, div.Workingtests(A)
Besitzer Viola u. Norbert Welting
 
Züchter Bernd Albrecht
Farbe schwarz