DRC - Datenbank, Ausgabe am 28.05.2024 19:35

Name Magavin of the Morning Valley
ZB-Nr. NHSB 2985489
gew. am 12.11.2014
Geschlecht Rüde
Eltern Majik Truth or Dare X 
Tinkerbell of the Morning Valley
Ahnentafel Ahnentafel-Anzeige
HD/ED ?; ?,?
Titel/Prüfungen JSieger(FJ)-VDH'16
Besitzer    
Züchter