DRC - Datenbank, Ausgabe am 23.07.2024 23:28

Name Ike zum schwarzen Gold
ZB-Nr. GRC 14/0438
gew. am 5.7.2014
Geschlecht Rüde
Eltern Moondust Catamaran X 
Golden Luise kiek öbern Diek
Ahnentafel Ahnentafel-Anzeige
HD/ED ?; ?,?
Titel/Prüfungen APD A, div.Workingtests(A)
Besitzer    
Züchter