DRC - Datenbank, Ausgabe am 19.09.2019 20:51

Name Finch little Dragon from Fire Fighter
ZB-Nr. 1520088
gew. am 1.11.2015
Geschlecht Rüde
Eltern Garronpoint Fitty X 
Caisy little Dragon from Fire Fighter
Ahnentafel Ahnentafel-Anzeige
HD/ED ?; ?,?
Befunde prcd-PRA: über Erbgang frei, CNM: über Erbgang frei, EIC: über Erbgang frei
Besitzer    
Züchter Heike Spelter
Farbe schwarz